Scoala de soferi in Bucuresti
Conditii de inscriere la scoala de soferi
Acte necesare pentru inscrierea la scoala de soferi
Acte necesare la examenul pentru permisul de conducere
Structura cursului pentru permisul de conducere
Zona in care se gaseste scoala de soferi
Pret scoala de soferi, alte costuri
Inscriere online pentru scoala de soferi
Despre examenul pentru permisul de conducere
Dupa examenul pentru permisul de conducere
Luati legatura cu scoala de soferi

Regulament de aplicare a noului cod rutier (Ordonanta de urgenta nr. 195 / 2000 privind circulatia pe drumurile publice)


CAPITOLUL X

Sanctiuni contraventionale complementare

SECTIUNEA a 3-a

Restituirea permisului de conducere

Art. 243. - Permisul de conducere se restituie titularului, la cererea acestuia, când a intervenit una dintre situatiile prevazute de art. 100 din ordonanta de urgenta.

Art. 244. - Permisul de conducere se restituie titularului de catre autoritatea competenta pe raza careia îsi are domiciliul sau resedinta, în cazul strainilor, când perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce a expirat. În aceasta situatie titularul permisului de conducere intra în posesia documentului prezentând dovada înlocuitoare a acestuia, în original, precum si actul de identitate.

Art. 245. - (1) Permisul de conducere se restituie titularului de catre autoritatea competenta care a retinut documentul:

a) când, în conditiile art. 88 alin. (4) din ordonanta de urgenta, s-a hotarât ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda;

b) la încetarea masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal;

c) în baza ordonantei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau încetarea urmaririi penale;

d) la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus achitarea;

e) la încetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului.

(2) În cazurile prevazute la alin. (1) cererea de restituire a permisului de conducere trebuie sa fie însotita de documente care sa ateste una dintre situatiile pentru care se restituie documentul, de dovada înlocuitoare a acestuia si de actul de identitate al solicitantului.

(3) Permisul de conducere se restituie si în cazul în care contravenientul a exercitat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în conditiile prevazute de lege, iar instanta de judecata nu a solutionat cauza ori hotarârea judecatoreasca a ramas definitiva dupa 1 an de zile de la introducerea plângerii, situatii în care intervine termenul de prescriptie a executarii sanctiunii.


Domeniu gratuit - Web hosting - Optimizare Web